Bierzemy udział w projekcie „EKO-LOGICZNI”

Uczniowie klasy VIIIc pod opieką nauczyciela biologii biorą udział w realizacji projektu ekologicznego pn. „Eko-logiczni”.

Główne cele projektu to:

  • budowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów,
  • upowszechnianie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza i jego ochronie,
  • uwrażliwianie na problem stanu wody i środowiska,
  • rozwijanie zachowań proekologicznych, w tym potrzeby stałego monitoringu jakości powietrza.

 

W ramach projektu uczniowie  uczestniczą w:

  • zajęciach laboratoryjno-warsztatowych w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie,
  • teście wiedzy,
  • konkursie proekologicznym,
  • wycieczce do Ekospalarni,
  • seminarium podsumowującym projekt w krakowskim Magistracie.

 

Zajęcia laboratoryjne to ciekawa forma poznawania wiedzy, w której uczniowie bardzo chętnie uczestniczą. Zajęcia uświadamiają uczniom zagrożenia , jakie wynikają z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi i stanowią inspirację do podejmowania działań na rzecz ochrony naszego środowiska.

Post Author: