Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

KONKURSY PRZEDMIOTOWE Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 OŚWIADCZENIE RODZICA O ZGODZIE NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE Małopolski Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020Tematyka, zakres wymagań i literatura Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020Tematyka, zakres wymagań i literatura […]

Opublikowany w: Konkursy