Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szkoła przystąpiła do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Ma on zachęcić uczniów do rozwoju zainteresowań z algorytmiki i programowania. Planowane są zajęcia w klasach 4 – 6 oraz 7-8. Ilość miejsc jest ograniczona. Koło będzie się odbywać w środy w godzinach od 15.20 do 16.50 (klasy młodsze) i we wtorki 15.20-16.50. Bardzo proszę o zgłaszanie uczniów do 12 września u nauczycielki informatyki Ewy Woźniak.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł
Termin realizacji: 11.12.2018 – 31.12.2023

Post Author: