Konkurs “Milowy Krok”

Regulamin konkursu  „MILOWY  KROK” 

Organizatorzy:  Szkoła Podstawowa nr 32

Patronat:   „Kurier Zwierzyniecki” – gazeta lokalna dzielnicy VII.

Fundatorzy nagród:  Rada Dzielnicy VII

Nagroda:

 • sprzęt elektroniczny lub sportowy o wartości ok. 700 zł.

Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Komisja Konkursowa

W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Szkoły, Rodziców, Uczniów:

Przewodniczący:  Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły

Członkowie:

 • 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej
 • 1 przedstawiciel Rady Rodziców (z wyłączeniem rodziców uczniów      biorących udział w konkursie)
 • 3 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Uczestnicy konkursu:

 • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie,
 • konkurs wygrywa 1 osoba ze szkoły, która spełniła co najmniej 5 spośród poniższych warunków:
 1. w ciągu całego roku szkolnego (w porównaniu oceny klasyfikacyjnej na zakończenie poprzedniej klasy do oceny klasyfikacyjnej na zakończenie obecnej klasy) poprawiła swoją ocenę zachowania,
 2. w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 nie pogorszyła oceny z żadnego przedmiotu ani oceny  zachowania,
 3. na koniec roku szkolnego podniosła ocenę z co najmniej 3 przedmiotów (w porównaniu ocen klasyfikacyjnych na zakończenie poprzedniej klasy do ocen klasyfikacyjnych na zakończenie obecnej klasy),
 4. odznacza się wyraźną poprawą kultury słowa i bycia (stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek),
 5. od stycznia do końca roku szkolnego  wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,
 6. nie ma negatywnych opinii ze środowiska pozaszkolnego.

Przebieg konkursu

 • z zasadami konkursu uczniowie zostają zapoznani przez wychowawców,
 •  informacje o konkursie rozpowszechniane są również w postaci plakatów na tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie internetowej,
 • przez cały okres trwania konkursu uczestnicy są wspierani i dopingowani przez koleżanki, kolegów, wychowawcę, nauczycieli, pedagoga,
 • 1 czerwca wychowawcy klas przypominają uczniom o zbliżającym się terminie zakończenia konkursu,
 • do 5 czerwca uczniowie, którzy uznali, że spełnili warunki konkursowe, zgłaszają ten fakt swojemu wychowawcy,
 • wychowawca, po dokonaniu weryfikacji oraz po konsultacji z dyrektorem i pedagogiem szkolnym, wyłania jednego ucznia z klasy, którego zgłasza Komisji Konkursowej,
 • do 15 czerwca odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu oraz ewentualni wyróżnieni uczniowie (w zależności od pozyskanych  środków finansowych),
 • nagroda/nagrody zostaną wręczone z udziałem przedstwiciela/i fundatorów w dniu zakończenia roku szkolnego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenie zmian i   poprawek w regulaminie. Informacje o zmianach będą wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz umieszczane na internetowej tronie szkolnej.

Post Author: