Dokumenty

Poniżej znajdują się do pobrania pliki dotyczące działalności szkoły.

 1. Statut
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny
 3. Wymagania edukacyjne z języka polskiego
 4. Wymagania edukacyjne z matematyki
 5. Wymagania edukacyjne z fizyki
 6. Wymagania edukacyjne z chemii
 7. Wymagania edukacyjne z biologii, geografii i przyrody – mgr Agnieszka Mękarska-Sokołowska
 8. Wymagania edukacyjne z przyrody i biologii – mgr Ewa Dyląg
 9. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych
 10. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klas IV-VIII
 11. Wymagania edukacyjne plastyka
 12. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VII – mgr Ewelina Dulowska-Kucharczyk
 13. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VIII – mgr Iwona Szczerba
 14. Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego
 15. Wymagania edukacyjne z historii
 16. Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie
 17. Wymagania edukacyjne z muzyki
 18. Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa
 19. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego
 20. Wymagania edukacyjne z religii dla klas I-VIII
 21. Wymagania edukacyjne z etyki dla klas I-III
 22. Wymagania edukacyjne z etyki dla klas IV-VIII
 23. Wychowanie do życia w rodzinie – cele kształcenia i treści nauczania
 24. Wymagania edukacyjne w klasach I – III