O szkole

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 LICZY JUŻ PONAD 130 LAT

Początki naszej szkoły sięgają aż XIX wieku, kiedy to w Gminie Półwsiu Zwierzynieckiem utworzono Szkołę Ludową. Najstarsza wzmianka o naszej szkole pochodzi z 14 marca 1873 roku. W roku 1894 do szkoły zapisano 423 dzieci. Brak odpowiednich warunków do nauki zmusiło władze szkolne do ogłoszenia w 1890 roku konkursu na rozszerzenie starego, bądź budowę nowego budynku szkolnego. Przez 5 lat nic jednak w tej sprawie się nie działo, a to z uwagi na konflikty pomiędzy konkurującymi ze sobą Gminami: Zwierzyniec i Półwsie.

 

W 1986 roku konwent PP. Norbertanek zobowiązał się do przekazania pod budowę szkoły gruntu. Wznoszenie budynku rozpoczęto na wiosnę 1898 roku a zakończono jesienią. W 1898 roku w czasie obchodów „Roku Mickiewiczowskiego” nadano szkole imię Adama Mickiewicza. Patron ten w niewyjaśnionych okolicznościach został zarzucony /odebrany/, gdyż od 1916 roku nie występuje na pieczęciach i dokumentach szkolnych.

Wybuch I wojny światowej w 1914 roku spowodował brak regularnej nauki i promocji uczniów. Już 9 września przerwano naukę z powodu zajęcia szkoły przez wojsko. Po odparciu ofensywy rosyjskiej na Galicję rok szkolny 1915/1916 rozpoczęto normalnie.
7 XII 1918 roku odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli na wierność Państwu Polskiemu, a w lutym 1919 roku po raz pierwszy rozdano dzieciom świadectwa szkolne z orłem.

W 1926 roku przemianowano szkołę na 7 klasową, lecz w jej murach klasa siódma rozpoczęła naukę dopiero w roku szkolnym 1931/32.

W 1933 roku Komitet Rodzicielski ufundował i uroczyście przekazał szkole sztandar, na którym w purpurowym polu rozkłada dumnie skrzydła ukoronowany srebrny orzeł pod złotymi nićmi haftowanym napisem „Bóg i Ojczyzna”, zaś na drugiej stronie z kremowego pola spogląda Matka Boska Częstochowska.

Agresja faszystowska Niemiec na Polskę 1 września w brutalny sposób przerwała naukę szkolną. okres okupacji niemieckiej zapisał tragiczną kartę w historii szkoły. W lipcu 1943 roku Niemcy wykryli tajną drukarnię mieszczącą się w domu Ludmiły Korbutowej na Woli Justowskiej.

Dnia 28 lipca 1943 roku po pacyfikacji Woli Justowskiej hitlerowcy zgromadzili pod murami szkoły okolicznych mieszkańców, skąd część z nich przewieziono na miejsce straceń do Oświęcimia i na Glinik. Rozstrzelano wtedy 21 niewinnych ludzi.

Na murze szkoły znajduje się tablica upamiętniająca te tragiczne wydarzenia.

Najważniejszym wydarzeniem w roku szkolnym 1946/47 było odzyskanie skradzionego przez Niemców sztandaru szkoły. W 1947 roku delegacja szkoły przywiozła go ze Śląska.

W lutym 1949 roku szkołę zradiofonizowano, a następnie przeprowadzono generalny remont. W roku szkolnym 1961/62 powstają klasopracownie: fizyczno-chemiczna, biologiczna i zajęć praktyczno-technicznych.

Wprowadzenie stanu wojennego 13 XII 1981 roku powoduje częściowe ograniczenie działalności szkoły. W tym okresie planowano likwidację szkoły na rzecz Zespołu Szkół Odzieżowych. W związku z powyższą sprawą szkołę wizytował pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju ppłk. Józef Gościej. Szeroka akcja rodziców i sympatyków szkoły w jej obronie powoduje, że w kwietniu 1982 roku Komisja Społeczna powołana przez Naczelnika Dzielnicy Krowodrza stwierdziła „iż likwidacja Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie nie może być w żadnym przypadku brana pod uwagę”.

W roku szkolnym 1991/92 rozpoczyna działalność Rada Szkoły. Zostaje opracowany i przyjęty Statut Szkoły. W roku szkolnym 1992/93 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, zorganizowana po raz pierwszy od czterdziestu kilku lat z okazji 3 Maja.

W roku 2003 obchodzono w naszej szkole 130 rocznicę istnienia Szkoły Ludowej w Półwsiu Zwierzynieckiem.

10 października 2003 roku – pierwszy dzień uroczystości:

 • Przemarsz do Kościoła Najświętszego Salwatora (z kawalerią)
 • Msza święta w intencji szkoły
 • Uroczystości oficjalne (wystąpienie władz miasta, oświatowych, dzielnicy i kościoła)
 • Program poetycko – artystyczny
 • Występ zespołu Wawele, grill w ogrodzie
 • 11 października – drugi dzień obchodów jubileuszu szkoły:
  – Uroczystość ślubowania uczniów klas I
  – Prezentacje dorobku artystycznego uczniów klas młodszych
  – Wystawy: pamiątki szkolne, historia szkoły, pamiątki zwierzynieckie, okupacja, pacyfikacja Zwierzyńca, dorobek edukacyjny szkoły, prace plastyczne uczniów.