Podręczniki

Wszystkie podręczniki dla uczniów (z wyjątkiem podręcznika do religii) są darmowe i wypożyczane przez bibliotekę szkolną.

Informacje na temat darmowych podręczników znajdują się na stronie internetowej MEN.

https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik