Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. KAROLA CHODKIEWICZA W KRAKOWIE

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 01.09.2020 r.
PRZERWY ŚWIĄTECZNE 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.
01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.
FERIE ZIMOWE 15.02.2021 r. – 28.02.2021 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 25.06.2021
   

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

(ZAAKCEPTOWANE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ, DANE DO AKCEPTACJI RADZIE RODZICÓW I SZKOLNEJ RADZIE UCZNIOWSKIEJ)

14 października 2020 (Święto Komisji Edukacji Narodowej) – środa
2 listopada 2020 – poniedziałek
25, 26, 27 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 – piątek

SPOTKANIA Z RODZICAMI

14-15.09.2020 – zebrania klas I – VIII: przedstawienie kryteriów ocen, wybór Rady Rodziców, sprawy organizacyjne

01.02.2021 – zebrania klas I – IV: przedstawienie informacji o postępach uczniów

02.02.2021 – zebrania klas V – VIII: przedstawienie informacji o postępach uczniów

07.06.2021 – zebrania klas I – IV: przedstawienie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych (obecność Rodziców obowiązkowa)

08.06.2021 – zebrania klas V – VIII: przedstawienie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych (obecność Rodziców obowiązkowa)