Szkolna Rada Uczniowska

W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym wyłoniono nauczycieli opiekunów Szkolnej Rady Uczniowskiej na rok szkolny 2020/2021. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali : Agnieszka Mękarska-Sokołowska i Karol Jaworz Dutka.Odbyły się również wybory na przedstawicieli do SU w poszczególnych klasach, oraz wybory na przewodniczącego i zastępcę Szkolnej Rady Uczniowskiej. Przewodniczącym został Adam z klasy VIIIa, zaś zastępcami Milena i Szymon z klasy VIIIb.

Opiekunowie Szkolnej Rady Uczniowskiej: mgr Agnieszka Mękarska-Sokołowska i mgr Karol Jaworz-Dutka