Lekcja, na którą się czeka

„In this town”. Na lekcji języka angielskiego uczniowie klasy II a projektowali miasto.

W czasie lekcji geometrii uczniowie rozwijali wyobraźnię przestrzenną budując modele i siatki brył geometrycznych.

Na lekcji matematyki uczniowie klasy piątej badali podzielność liczb i rozkładali liczby na czynniki pierwsze.

Na lekcji historii uczniowie klasy piątej przygotowali plakaty o zakonach rycerskich.

Na lekcji historii nasi uczniowie wcielili się w postacie mitologiczne.

Uczniowie klas V na lekcji biologii poznawali budowę komórkową organizmów. W ramach pracy dodatkowej na kółku biologiczno-geograficznym oraz w domu wykonywali modele komórek bakterii roślin, zwierząt i grzybów.
Uczniowie bardzo chętnie podjęli się wykonania tego zadania, a efekty ich pracy możemy podziwiać w gablocie pracowni biologicznej oraz na poniższych zdjęciach.

Na lekcji przyrody w klasie VI uczniowie wykonywali doświadczenia przyrodnicze.
Uczennice Natalia i Małgosia sprawdzały szybkość rozpuszczania się substancji, zaś Franek przedstawiał różne sposoby rozdzielania mieszanin.
Doświadczenia pomogły uczniom w zrozumieniu i zapamiętaniu tematyki lekcji.

Eksperymenty na kółku biologicznym.

  • Na kółku biologicznym omawialiśmy ważne procesy zachodzące w ludzkim ciele.
    Uczniowie mieli możliwość zaobserwować na analogicznych reakcjach, co dzieje się z toksynami przyjmowanymi z pożywieniem.
  • Na kółku biologicznym uczniowie własnoręcznie sprawdzali odczyn różnych substancji za pomocą papierka wskaźnikowego oraz wywaru z czerwonej kapusty. Dzięki temu poznali skalę pH oraz przykładowe substancje z naszego otoczenia o odczynie kwasowym i zasadowym.
  • Na kółku biologicznym uczniowie własnoręcznie przygotowywali i obserwowali preparaty mikroskopowe.

 

„Wielkie Księgi Żakowskie”

Klasa 3b wzięła udział w warsztatach edukacyjnych Akademii Żakowskiej.
Oto efekt końcowy : „Wielkie Księgi Żakowskie” wykonane przez uczniów tej klasy.

 

Eksperymenty na kółku przyrodniczym.

Na zajęciach kółka przyrodniczego uczniowie klasy Va, VIIb i VIIc wykonywali doświadczenie pozwalające na wytrącenie kwasów nukleinowych z liścia cebuli oraz ich obserwację gołym okiem.
Dzięki temu uczniowie mogli rozwinąć oraz poszerzyć swoje zainteresowania w zakresie genetyki.
Zajęcia bardzo się podobały i stały się inspiracją do poszerzania wiedzy z zakresu nauk biologicznych.

 

Na lekcji biologii uczniowie klas siódmych wykonywali doświadczenia, podczas których wykrywali skrobię i tłuszcze w produktach spożywczych, sprawdzali obecność witaminy C w soku z owoców oraz badali wpływ substancji zawartych w ślinie na proces trawienia.

 

Uczniowie klasy Va uczyli się w czasie lekcji wychowawczej jak ze sobą współpracować. Wszystkim zespołom udało się zbudować makaronową wieżę i umieścić na szczycie żelkę.